Kako da koristite MREN eduroam servis?

Korišćenjem svog bežičnog uređaja (laptop, smart mobilni telefon, PDA, itd.) možete pristupiti Internetu sa bilo koje eduroam pristupne tačke u okviru MREN-a, ili sa pristupnih tačaka širom Evrope i svijeta. Mapu sa pristupnim tačkama možete pogledati ovdje.

Povezivanje na eduroam je brzo i jednostavno. Neophodno je da i vaša institucija učestvuje u MREN eduroam servisu i da posjedujete korisničko ime i lozinku dobijene na vašoj instituciji. Kada pristupate MREN eduroam servisu, kao korisničko ime potrebno je da unesete korisničko_ime@oznaka_ustanove npr. markom@ac.me.

Da bi mogli da pristupite MREN eduroam servisu, neophodno je da vaš uređaj ima odgovarajući bežični adapter koji podržava:

 • 802.11g ili 802.11n standarde
 • Sigurnosne protokole WPA-Enterprise ili WPA2-Enterprise

Obzirom da trenutne verzije Windows operativnog sistema nemaju ugrađenu podršku za EAP-TTLS protokol, neophodno je da instalirate dodatni program. Sama instalacija i podešavanje programa su jednostavni i potrebno je da to uradite samo jednom. Instalacionu verziju programa, koju je MREN tim pripremio tako da vam podešavanje bude vrlo lako možete preuzeti ovdje (SecureW2_MREN.exe).Instalacija i podešavanje mogu se neznatno razlikovati u zavisnosti od verzije Windows OS, a uputstva možete preuzeti u nastavku.

Windows XP
Windows Vista
Windows 7/ Windows 8 / Windows 10


Podešavanja za android uređaje

Kako bi korisnik pristupio eduroam WiFi potrebno je da odradi sledeće:

 1. na mobilnom telefonu gdje se nalaze sve aplikaciji pronaći Settings->WiFi
 2. od ponuđenih WiFi mreža izabrati mrežu koja se zove „eduroam“
 3. unijeti sledeće podatke
  • EAP method: TTLS
  • Identity: username ac.me naloga
  • Enter password: password ac.me naloga
  • Connect

Ako ste sve podatke unijeli kako je navedeno mobilni uređaj će da preuzme IP adresu i da se konektuje na WiFi mrežu „eduroam“.